Cursuri pentru adulţi » Comunicarea într-o limbă străină şi folosirea calculatorului sunt mari avantaje profesionale.

Engleză - Niveluri generale


Nivelurile generale de limba engleză. Certificate ΚΕΤ, ΡΕΤ, FCE, CAE, CPE, BEC.


Nivelurile generale de limba engleză, conform Cadrului Comun pentru Limbi Moderne al Consiliului Europei, corelate cu titulaturile naţionale din Marea Britanie:

Key English Test A2 | (Nivelul 1 ALTE) Entry 2 | Primary English Test B1 | (Nivelul 2 ALTE) Entry 3 KET | First Certificate in English B2 | (Nivelul 3 ALTE) 1 PET | Certificate in Advanced English C1 | (Nivelul 4 ALTE) 2 FCE | Certificate of Proficiency in English C2 | (Nivelul 5 ALTE) 3 CAE | BEC Business English Certificate


ΚΕΤ


Examinarea KET (Key English Test) constituie primul nivel al Examinărilor Cambridge, care este conceput special pentru persoanele care învaţă limba engleză ca pe o a doua limbă (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Această examinare este o parte a Cadrului European Comun pentru limbi moderne şi corespunde, mai exact, nivelului A2. Examinarea KET atestă abilitatea de a comunica în situaţii de zi cu zi, atât în scris cât şi oral.

ΡΕΤ


Testul PET (Test Preliminar de Engleză) reprezintă al doilea nivel al examinărilor Cambridge şi este conceput special pentru persoane care învaţă Engleză ca o a doua limbă (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Este o examinare de nivel B1 în Cadrul European Comun pentru limbi moderne al Consiliului Europei. Examinarea PET atestă abilitatea candidatului de a comunica în situaţiile de zi cu zi, în scris şi oral, la un nivel suficient uşor de anticipat.

FCE


Examinarea FCE (First Certificate in English) constituie al treilea nivel al examinărilor Cambridge pentru persoane care învaţă Engleză ca o a doua limbă (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Este o examinare cu un grad de dificultate mai mare decât cunoştinţele medii, care corespunde nivelului B2 în Cadrul European Comun pentru limbi moderne al Consiliului Europei şi atestă abilitatea candidatului de a folosi principalele structuri gramaticale ale limbii engleze cu încredere şi de a demonstra calităţi de comunicare într-o varietate de situaţii sociale, atât în scris cât şi oral.

CAE


Examinarea CAE (Certificate in Advanced English) este al patrulea nivel al examinărilor Cambridge pentru persoane care învaţă Engleză ca o a doua limbă (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Este o examinare de nivel avansat, care corespunde nivelului C1 în Cadrul European Comun pentru limbi moderne al Consiliului Europei. Cu toate că la acest nivel cerinţele nu sunt de un nivel la fel de ridicat precum cele impuse pentru obţinerea unui CPE (Certificate of Proficiency in English), examinarea CAE atestă abilitatea candidatului de a comunica fluent în limba engleză, în diverse situaţii sociale, profesionale, sau care cer educaţie superioară.

CPE


Examinarea CPE (Certificate of Proficiency in English) constituie cel mai înalt nivel al examinărilor Cambridge pentru persoane care învaţă Engleză ca o a doua limbă (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Este o examinare cu un grad foarte avansat de dificultate, care corespunde nivelului C2 în Cadrul European Comun pentru limbi moderne al Consiliului Europei.

Candidaţii care promovează această examinare primesc un certificat de la University of Cambridge ESOL Examinations, care este recunoscut de universităţi şi angajatori din întreaga lume. Toţi candidaţii primesc un document în care se menţionează performanţele lor în fiecare din cele 5 domenii ale examinării.

BEC


Examinările BEC (Business English Certificate) acoperă trei niveluri – BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher – al căror obiectiv este cunoaşterea şi folosirea limbii engleze în afaceri.

Aceste examinări se adresează adulţilor în vârstă de cel puţin 16 ani, care se pregătesc pentru o carieră în afaceri sau lucrează deja într-un astfel de mediu. Examinările acoperă aceleaşi abilităţi lingvistice ca şi cele din setul principal, numai că pun un accent mai puternic pe activităţi caracteristice domeniului afacerilor. logo cambridge